info@thefortunefactory.nl +31 (0)30 30 320 90

Eindejaarstips belastingbesparing 2

The Fortune Factory heeft enkele slimme eindejaarstips voor belastingbesparing. In de vorige blog kon je besparingstips lezen voor privé. In deze blog lees je de tips voor je onderneming. Onderaan de pagina kunnen je alle tips downloaden in een pdf.

Belastingbesparing ondernemers algemeen

  • Maak optimaal gebruik van de mogelijkheid van willekeurige afschrijving (geldt overigens ook voor de BV).
  • Vraag tijdig om teruggave btw bij niet betalende klanten.
  • Bekijk welke balansposten nog op- dan wel juist afwaardering behoeven. Hier zijn diverse voorbeelden van te noemen, zoals voorraden, dubieuze investeringen, voorziening groot onderhoud, etc.
  • In tijden van crisis van een onderneming wordt nogal eens vergeten dat er hierdoor allerlei belastingteruggaven mogelijk worden. Dit kan de pijn flink verzachten en in veel gevallen zelfs een faillissement voorkomen.

IB-ondernemer

  • Zorg voor voldoende ondernemingsvermogen i.v.m. doteren aan de oudedagsreserve. De meest eenvoudige manier is vaak door minder geld over te boeken naar de privé spaarrekening.
  • Denk goed na over het moment waarop investeringen gepland worden. Slim gebruik maken van de investeringsaftrek kan veel belasting schelen.
  • Denk na over de beloning van de meewerkend echtgenoot. Soms is een reële arbeidsbeloning interessanter dan de meewerkaftrek.
  • Als je volgend jaar een kilometeradministratie wilt bijhouden om onder de bijtelling voor privé gebruik auto uit te komen, begin dan tijdig met voorbereiden.

Belastingbesparing DGA

  • Volgens de begrotingsafspraken 2014 zal in 2014 het box 2 tarief tot 2015 worden verlaagd tot 22% (alléén in 2014). Ook dat kan dus reden zijn om nog even te wachten met dividend tot na 01-01-14.
  • Opnieuw bekijken auto van de zaak of privé. Het kan qua btw interessant zijn om de auto van de zaak na één jaar te verkopen aan privé tegen een zeer lage waarde. Dit moet qua vennootschapsbelasting wel goed worden geregeld. Maar zo kunnen er duizenden euro’s btw worden bespaard.

 

Lees deel 2 van de tips voor belastingbesparing in de vorige blog of download hieronder de pdf met alle tips.